Szolgáltatások

Faanyag értékesítés

Faanyag értékesítés

Szerkezeti fa gyártása CE jelöléssel, tanúsítvánnyal.

Értékesítés közvetlenül telephelyünkről, fűrészüzemünkből Jákról!

Termékeink CE jelöléssel rendelkeznek!

Eladásra készített termékeink döntően elsődleges fűrészáruk, deszka, palló, gerenda, léc.

Termékeink alapanyagait a kiváló helyszíni adottságoknak megfelelően a környékről szerezzük be.

Fűrészüzemünkben gyártott faanyag felhasználása


A faanyagot, mint a természetben jelentős mennyiségben előforduló, jól megmunkálható, viszonylag tartós és újra termelhető anyagot az emberiség már évezredek óta használja az életben szinte mindenütt. Széles körű felhasználásra a fát jellegzetes szerkezeti felépítése és fizikai tulajdonságai teszik alkalmassá.
A faanyagoknál alapvetően két kategóriát kell megkülönböztetni a felhasználás módja szerint: építési vagy egyéb célra használt fa. A nem építőanyagként forgalmazott faanyag nem tartozik a 305/2011/EU (CPR) európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá, viszont az így forgalmazott termék építési célra nem használható fel.
Az építőanyagként forgalmazott fára (szerkezeti fa, építőfa, burkolóanyagok stb.) a Magyarországon is érvényes CPR rendelet írja elő a harmonizált feltételeket, vagyis ez csak a harmonizált szabvánnyal lefedett építési termékekre vonatkozik.
A harmonizált szabvánnyal le nem fedett építési termékek szabályozása a 275/2013 (VII.16) Kormányrendelet iránymutatása alapján történik, tehát ez esetben a gyártó nemzeti műszaki értékelést készíttethet valamely kijelölt műszaki értékelő szervezettel.

Mindkét esetben szükséges viszont az ún. teljesítménynyilatkozat készítése, ami az építési termék gyártója által kiállított, az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazoló dokumentum. Mielőtt a teljesítménynyilatkozatot elkészítik, számos feltételnek kell teljesülnie.

 

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét a bejelentett tanúsító szervezet által kiadott Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány igazolja. Ennek megléte alapvető dokumentum a forgalmazáshoz szükséges teljesítménynyilatkozat és CE-jelölés elkészítéséhez. A szerkezeti fára, mint építési termékre vonatkozó MSZ EN 14081-1:2005+A1:2011 szabvány egyértelműen meghatározza a gyártó feladatait.
A vizuális osztályozáshoz a szabványok a fahibák közül azokat veszik alapul, amelyek a faanyag szilárdságára befolyással vannak, pl. göcsök, évgyűrűk szélessége, repedések mélysége, ferdeszálúság, fagömbösség, egyéb alaki fahibák.
A szerkezeti fa osztályozására üzemi gyártásellenőrzési rendszert kell a gyártónak kialakítania. A rendszer megfelelő működtetése a gyártó feladata, melynek helyes, szabályszerű teljesítése évente felülvizsgálatra kerül.

 

Szerkezeti fa gyártása

Folyamatosan fejlesztjük telephelyünket, hogy a vevői igényeket ki tudjuk elégíteni . A rönkfa fűrészelését két keretfűrésszel oldjuk meg, a faiparban jártasaknak ismerős Pini Kay és Esterer fűrészgépekkel. A szerkezeti fa gyártása mellett a deszkák gyalulását is vállaljuk. Rendelkezünk gerendák körbegyalulására alkalmas gerendagyaluval, illetve a deszkák körbegyalulására alkalmas négyfejes lambériagyaluval egyaránt.

 

A fűrészárugyártás menete üzemünkben

Az üzemben építési termék, szerkezeti fa, fűrészáru gyártása, értékesítése folyik. Az import szélezett fűrészáru osztályozása és minősítése közben a száradás és állagmegóvás miatt réslécezve méretenként egység rakatokat képzünk. Az értékesítésre előkészített minősített rakatokat a telephely készáru tároló helyén adott utcákban tárolunk, címkézve jelölünk majd a megrendelések függvényében teherautóra kamionokra rakodjuk. Ezen munkafolyamat a beszállítókkal kötött keretszerződésekkel összefüggésben a rendszeres áru beérkezések miatt folyamatos.

Az osztályozáson átesett, méretileg vagy minőségileg nem megfelelő faanyagot külön pakettázzuk, jelöljük és a gazdaságos faanyag hasznosítás miatt felhasználási cél szerint faipari gépeinken újra feldolgozzuk, egalizáljuk. Az így képződött fanyag méretre vágás után további osztályozáson fog átesni, így növelve a készáru mennyiségét a faanyag tovább hasznosítását a munkaerő gazdaságos
kihasználását és a faanyag árak szinten tartását. A szerkezeti fűrészárunak osztályozott rakatok esetében, amennyiben az értékesítésig a szükségesnél több idő telik el, úgy ezeket a rakatokat újra átvizsgáljuk -nap és eső okozta repedések, csavarodások stb.- a megrendelésekkel összhangban, majd újra minősítjük, jelöljük. A nem megfelelő áru átdolgozás, méretre vágás után újabb osztályozáson, feldolgozáson fog átesni.

A kész szerkezeti fa rakatolása a keretfűrészgépnél soronként lécekkel elválasztva történik; a faanyag könnyebb szellőzése érdekében, ezáltal megakadályozva a gombásodás, penészesedés kialakulását. Utána a kész szerkezeti fát, nyitott térben tároljuk elszállításig.